Echt of illusie? 2017 - now
Lukt het om te zweven? Kan je heel groot lijken? Of juist heel klein? Zou je het zonlicht kunnen vangen?
In deze workshop (4 x 1,5 uur) voor de midden- en bovenbouw, begeleid door Linda Bannink, experimenteren de kinderen met timing, standpunt, perspectief en licht. Niks geen vluchtige selfies of oppervlakkige registraties, gemaakt met weinig aandacht en inspiratie of met weinig betekenis! Door met aandacht te kijken en de intuitie te gebruiken blazen we fotografie nieuw leven in!

De kinderen gaan met fotocamera’s op ontdekkingsreis rond de school en worden uitgedaagd door de speelse en laagdrempelige opdrachten om inventief oplossingen te vinden. Tijdens de lessen fotograferen de kinderen altijd zelf. Met de camera onderzoeken ze verschillende natuurverschijnselen, zoals zwaartekracht of zonlicht, die misschien wel ‘alledaags’ lijken, omdat we er aan gewend zijn, maar hoe ‘gewoon’ zijn ze eigenlijk?

Uiteindelijk kiezen de kinderen zelf hun beste foto.
Op welke foto ben je het meest trots? Welke foto wil je graag laten zien? Wil je deze foto een titel geven? Ook worden de foto’s samengebracht in een boekje en/of een filmpje.

Vreemde natuurverschijnselen.../Groep 4/5 OBS De Roos, Amsterdam 2017

Video gemaakt door de kinderen van Groep 4/5, OBS De Roos, Amsterdam

Linda Bannink heeft de richting audiovisueel aan de Gerrit Rietveld Academie afgerond en daarna de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in 2002. In 2016/2017 volgde zij de BIK-opleiding (Beroepskunstenaars in de Klas) aan de AHK. Sindsdien organiseert zij naast de documentaire projecten met El Despacho, fotografie- en filmworkshops voor kinderen, ook in het basisonderwijs (groep 1 t/m 8). Inmiddels heeft ze veel ervaring in het lesgeven aan kinderen en volwassenen.

Voor meer informatie of het aanvragen van een workshop:
lindabannink@gmail.com

Linda kan de workshops aanpassen aan een specifieke vraag van de school of leerkracht. Ook kan zij de workshops in het engels of spaans geven.

"Linda heeft zo'n natuurlijke houding naar de kinderen toe.
De lessen zijn gedegen voorbereid, op zo'n manier dat ze in de praktijk
de ruimte pakt. Ze ziet elk kind en elk kind weet zich gezien.
Ze geeft de groep zoveel vanzelfsprekend vertrouwen, dat ze dat
vertrouwen aan haar teruggeven.
Hoe mooi dat de kinderen een foto kozen, die om de fotografie ging en
niet om of ze er zelf opstonden."
- Elly, leerkracht groep 4/5 OBS De Roos

“Linda is een kei in het voorbereiden van haar lessen. Ze heeft een prettige stem en komt erg vriendelijk over. Ze geniet van de leerlingen maar ook van het lesgeven zelf, daarnaast stelt zij zich flexibel op waardoor ze zeer ontspannen overkomt. De opdrachten die gekozen waren en de uitleg die gegeven werd waren duidelijk. De leerlingen gingen heel enthousiast aan het werk.
Ook de afsluiting van de lessen kreeg goed de aandacht. Er werden vragen gesteld aan de leerlingen en Linda koppelde goed terug naar wat ze gedaan hadden.”
- Paula, leerkracht BEVO groep 1 t/m 8 & ICC, De Ichtusschool, Amsterdam

Contact

Diego Gutierrez: eldespacho@gmail.com
Linda Bannink: lindabannink@gmail.com