Workshops voor kinderen Linda Bannink 2018-2021
We hebben nog nooit zoveel gefotografeerd en gefilmd als nu, maar kijken vaak nauwelijks met aandacht. In de fotografie en filmworkshops van Linda Bannink voor kinderen in het basisonderwijs, experimenteren de kinderen met hun waarneming en de mogelijkheden van fotografie en film, aan de hand van uitdagende opdrachten. We gebruiken de foto- en videocamera als gereedschap om 'meer mee te zien'. Niet alleen in de dagelijkse wereld om ons heen, waarin allerlei absurde dingen gebeuren, maar ook in elkaar en in onszelf. De camera niet alleen als gereedschap om onze plek in die wereld te onderzoeken, maar ook als middel om met elkaar te communiceren.

Naast zelf fotograferen en filmen tijdens de workshops, kijken we op een actieve en onderzoekende manier naar fotografie en film (-fragmenten) van anderen; kunstenaars, filmmakers, journalisten, wetenschappers, maar ook van 'amateurs'. Ter inspiratie, maar ook om een bewuste blik te trainen en de verschillende betekenissen te kunnen duiden in de overvloed aan fotografisch beeld die we dagelijks op straat, op internet en in de (sociale) media zien.

In alle lessen en workshops worden individueel- en samenwerken afgewisseld. Waarneming, verbeelding, expressie en mediawijsheid komen gelijkwaardig aan bod.

Voor meer informatie en het boeken van workshops, ga naar:
www.lindabannink.com (online half-maart 2019)
Linda Bannink heeft de richting audiovisueel aan de Gerrit Rietveld Academie afgerond en daarna de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in 2002. In 2016/2017 volgde zij de BIK-opleiding (Beroepskunstenaars in de Klas) aan de AHK. Sindsdien organiseert zij naast de documentaire projecten met El Despacho, fotografie- en filmworkshops voor kinderen, ook in het basisonderwijs (groep 1 t/m 8). Inmiddels heeft ze veel ervaring in het lesgeven aan kinderen en volwassenen.

Voor meer informatie of het aanvragen van een workshop:
lindabannink@gmail.com

Linda kan de workshops aanpassen aan een specifieke vraag van de school of leerkracht. Ook kan zij de workshops in het engels of spaans geven.

"Linda heeft zo'n natuurlijke houding naar de kinderen toe.
De lessen zijn gedegen voorbereid, op zo'n manier dat ze in de praktijk
de ruimte pakt. Ze ziet elk kind en elk kind weet zich gezien.
Ze geeft de groep zoveel vanzelfsprekend vertrouwen, dat ze dat
vertrouwen aan haar teruggeven. "
- Elly, leerkracht groep 4/5 OBS De Roos

“Linda is een kei in het voorbereiden van haar lessen. Ze heeft een prettige stem en komt erg vriendelijk over. Ze geniet van de leerlingen maar ook van het lesgeven zelf, daarnaast stelt zij zich flexibel op waardoor ze zeer ontspannen overkomt. De opdrachten die gekozen waren en de uitleg die gegeven werd waren duidelijk. De leerlingen gingen heel enthousiast aan het werk.
Ook de afsluiting van de lessen kreeg goed de aandacht. Er werden vragen gesteld aan de leerlingen en Linda koppelde goed terug naar wat ze gedaan hadden.”
- Paula, leerkracht BEVO groep 1 t/m 8 & ICC, De Ichtusschool, Amsterdam

Contact

Diego Gutierrez: eldespacho@gmail.com
Linda Bannink: lindabannink@gmail.com