2016
We zijn zo gewend om om ons heen te kijken, maar hoe zit het met de geluiden?
Wat gebeurt er als je niet kijkt maar luistert? Kan je laten zien wat je hoort?

In deze workshop (2x1,5 uur) voor de onder- en middenbouw, begeleid door Linda Bannink, maken de kinderen bijzondere ‘teken(ing)filmpjes’ met als uitgangspunt spannende dagelijkse én abstracte geluiden.

De kinderen luisteren naar een geluidsverhaaltje met realistische, herkenbare dagelijkse geluiden.
Het ‘hoofdpersonage’ wordt wakker, gaat ontbijten, poetst zijn tanden en gaat naar buiten. Lopend op straat hoor je vogeltjes fluiten, auto’s razen voorbij, een hond blaft… en dan opeens die gekke, spannende geluiden… wat gebeurt er? Kan jij het tekenen?

De kinderen tekenen wat zij voor zich zien op het spannende stukje met abstracte geluiden. Met het hoofdpersonage, hun tekening en de videocamera nemen zij hun ‘spannende moment’ op. Zo ontstaat een serie heel verschillende en bijzondere filmpjes.
De workshop laat de kinderen nadenken over geluid en experimenteren met verbeelding. Lukt het om te laten zien wat je hoort?

Een spannend moment... door groep 1&2 Basisschool Oscar Carré, Amsterdam

Een spannend moment... door groep 1&2 Basisschool Oscar Carré, Amsterdam

Linda Bannink heeft de richting audiovisueel aan de Gerrit Rietveld Academie afgerond en daarna de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in 2002. In 2016/2017 volgde zij de BIK-opleiding (Beroepskunstenaars in de Klas) aan de AHK. Sindsdien organiseert zij naast de documentaire projecten met El Despacho, fotografie- en filmworkshops voor kinderen, ook in het basisonderwijs (groep 1 t/m 8). Inmiddels heeft ze veel ervaring in het lesgeven aan kinderen en volwassenen.

Voor meer informatie of het aanvragen van een workshop:
lindabannink@gmail.com

Linda kan de workshops aanpassen aan een specifieke vraag van de school of leerkracht. Ook kan zij de workshops in het engels of spaans geven.

"Linda heeft zo'n natuurlijke houding naar de kinderen toe.
De lessen zijn gedegen voorbereid, op zo'n manier dat ze in de praktijk
de ruimte pakt. Ze ziet elk kind en elk kind weet zich gezien.
Ze geeft de groep zoveel vanzelfsprekend vertrouwen, dat ze dat
vertrouwen aan haar teruggeven. "
- Elly, leerkracht groep 4/5 OBS De Roos

“Linda is een kei in het voorbereiden van haar lessen. Ze heeft een prettige stem en komt erg vriendelijk over. Ze geniet van de leerlingen maar ook van het lesgeven zelf, daarnaast stelt zij zich flexibel op waardoor ze zeer ontspannen overkomt. De opdrachten die gekozen waren en de uitleg die gegeven werd waren duidelijk. De leerlingen gingen heel enthousiast aan het werk.
Ook de afsluiting van de lessen kreeg goed de aandacht. Er werden vragen gesteld aan de leerlingen en Linda koppelde goed terug naar wat ze gedaan hadden.”
- Paula, leerkracht BEVO groep 1 t/m 8 & ICC, De Ichtusschool, Amsterdam

Contact

Diego Gutierrez: eldespacho@gmail.com
Linda Bannink: lindabannink@gmail.com